Gasfilter AB – Ett företag med fokus på ren luft

Efter mer än 15 års erfarenhet inom branschen så grundades Gasfilter AB 2008 med affärsidén att sälja extremt ren luft till pappers/massaindustri, museum och arkiv med målsättningen att alltid leverera produkter och tjänster av bästa möjliga kvalitet.

Att kontrollera luftburna molekyler är annorlunda än partikelavskiljning. Partikelfilter har inte någon effekt på gasmolekyler. Gasmolekylerna är 1 000–10 000 gånger mindre än de minsta partiklarna, och antalet molekyler i luften är flera miljarder gånger fler än antalet partiklar.

I stället använder man adsorptionsprocesser med exempelvis aktivt kol och aktivt aluminium.